Åpent hus

Vi prøver å holde Ungdomshuset åpent hver mandag kl. 19-21 for uformelt sosialt samvær. Mulighet for brettspill, biljard eller dart. Eller bare en prat med naboen i sofa-kroken, kanskje med strikkinga.

Kaffe og brus kan kjøpes.

Første kveld blir 28. mars, kl. 19-21.

Alle er velkommen.

Referat fra Årsmøter 2022

Referat fra årsmøte i Hamnøya Ungdomslag

Avholdt lørdag 12. mars 2022, med 11 medlemmer til stede.

Sak 8/22- Årsmelding 2021 – godkjent

Sak 9/22 – Regnskap 2021 – godkjent

Sak 10/22 – Husleiepriser

Nye priser vedtatt:

              Husleie for medlemmer: kr 1000,-

               Husleie for ikke medlemmer: kr 2000,-

               Korte møter (2-4 t) inkl. vasking: kr 1000,-

Sak 11/22 – Planer 2022

Informert om årets planer.

  • Huset utlånt til bryllup 23. juli
  • Esøyadag 30. juli
  • Utedo på Esøya ferdigstilles
  • Bokkafe i april
  • Åpent hus i sommermånedene
  • Turløyper under Vevelstaddagene

 Styret kaller inn til et komitemøte for å se om Esøya-dagen kan gjennomføres i år.

Sak 12/22 – Valg

    Leder: Unn Helen Nergård valgt for 1 år.

     Styremedlemmer:

     Rigmor Klausen og Beate Andorsen ikke på valg.

     Inger Robertsen og Simen Sollihøgda valgt for 2 år. 

  1. varamedlem: Sigbjørn Klausen valgt for 2 år.
  2. varamedlem: Tora B. Wikstrøm ikke på valg.

Det ble foretatt kåring av årets ØY-KALL og ØY-KJERRING.

De utvalgte ble Simen Sollihøgda og Ester P. Nergård.

De mottok diplom, hvert sitt fleecepledd og 2 skrapelodd.

Etter årsmøtet var det servering av pastasalat m/hvitløksbaguetter.

Referat fra årsmøte i Hamnøya Grendeutvalg

Avholdt lørdag 12. mars 2022, med 11 stk. til stede.

Sak 4/22 – Årsmelding 2021 – godkjent

Sak 5/22 – Regnskap 2021 – godkjent

Sak 6/22 – Planer 2022

  • Digitalt lotteri
  • Turkasse ved Bonstein

Sak 7/22 – Valg

Samme styret som for Ungdomslaget ble foreslått og vedtatt.

TELEFONLISTE til STYRET:

Unn Helen Nergård            mobilnr       995 11 905

Inger Robertsen                  mobilnr       971 39 371

Simen Sollihøgda               mobilnr       416 38 279

Rigmor Klausen                 mobilnr       900 31 481

Beate Andorsen                  mobilnr       916 43 009

Sommerlotteri 2022

Også i år forsøker vi oss med et digitalt lotteri, og tar gjerne i mot gevinster til dette. For å kjøpe lodd (a kr 10,-) kan du betale til Grendeutvalgets  konto 4532.10.01010, eller vippse til Ungdomslagets vippsnummer 666497. Husk å skrive hva betalinga gjelder.

I år ønsker vi å bruke loddpengene på en kvilebenk på Hallarvikheia, som en ode til tidligere tider da stedet ble brukt som et treffpunkt for øyas eldre karer, også omtalt som «hengmortklubben»

Arrangement 2022

Åpent hus

Vi prøver å holde Ungdomshuset åpent hver mandag kl. 19-21 for uformelt samvær. Mulighet for brettspill, biljard eller dart. Eller bare en prat med naboen i sofa-kroken, kanskje med strikkinga. Kaffe og brus kan kjøpes.

Første kveld blir mandag 28. mars, Kl. 19-21.

Alle er velkommen.

Bokkafé

Lørdag 9. april kl. 12, på Ungdomshuset.

Hamnøya Ungdomslag får besøk av Vevelstad folkebibliotek ved biblioteksjef  Bjørg Helene Andorsen. Biblioteket har nettopp fått nytt biblioteksystem og nettside, og Bjørg Helene vil informere om mulighetene dette gir deg som ønsker å ta i bruk biblioteket. Du kan få hjelp til innlogging til nettsiden, og lære hvordan du selv kan fjernlåne bøker fra andre bibliotek, reservere bøker hos biblioteket, og hvordan du kan komme i gang med Bookbites (bibliotekets bok-app). Biblioteket stiller dessuten med et utvalg bøker som vil være tilgjengelig for utlån.

Ungdomslaget står for salg av kaffe, med «noe attåt». Du kan selvfølgelig møte opp for kun kaffe og det sosiale, eller være så heldig å finne en bok å låne med deg hjem.

Hjertelig velkommen

Esøyatreff

Etter flere år uten treff satser vi på å avholde treff lørdag 30. juli. Programmet for dagen er avhengig av hvor mange som kan hjelpe til. Vi satser på å avholde et komitemøte sist i mai. Kom gjerne med tilbake-melding i forkant av møtet om du har anledning å stille opp.

Send mail til hul@hesstun.no eller melding til en i styret.

Navnekonkurranse

Da er årsmøtet 2020 avviklet og navnet på ungdomshuset bestemt. Det var kommet inn 10 forslag som medlemmene kunne velge mellom. De 15 som var på årsmøtet stemte slik:

Gimle – 2 stemmer

Ongdomshuse – 4 stemmer

Huse(t) – 4 stemmer

Lidskjalv – 5 stemmer

Det vil si at det nye huset blir oppkalt etter det gamle som var bygd i 1932 og brant i 1973. I norrøn mytologi var Lidskjalv Odins høysete i borgen Valaskjalv. Herfra så Odin ut over hele verden og visste hva hver mann gjorde.
Dagens hus ble bygd i 1975, og er 45 år i år, så det var på tide at det fikk et navn.

Forslagstiller Siv J. Klausen får et års medlemskap i Ungdomslaget.

Navne-festen kommer vi tilbake til.