Strandrydding 2020

Også i år har SHMIL plassert en egen container for søppel fra strandrydding, på Hamnøya. Den står på Vågsodden, og det er kun søppel som plukkes i fjæra/langs veien som kan kastes her. Strandryddeposer finnes på trappa på baksiden av Ungdomshuset. Containeren blir stående til over sommeren.

Avlyste arrangement

Styret i Hamnøya Ungdomslag har bestemt seg for at sommerens arrangement avlyses. Vi satser på å komme sterkere tilbake i 2021. Vi har også bestemt at vi prøver oss på et digitalt lotteri.

Dette er trukkket og vinnerne kontaktet.

Se eget innlegg med oversikt over vinnerne.

Navnekonkurranse

Da er årsmøtet 2020 avviklet og navnet på ungdomshuset bestemt. Det var kommet inn 10 forslag som medlemmene kunne velge mellom. De 15 som var på årsmøtet stemte slik:

Gimle – 2 stemmer

Ongdomshuse – 4 stemmer

Huse(t) – 4 stemmer

Lidskjalv – 5 stemmer

Det vil si at det nye huset blir oppkalt etter det gamle som var bygd i 1932 og brant i 1973. I norrøn mytologi var Lidskjalv Odins høysete i borgen Valaskjalv. Herfra så Odin ut over hele verden og visste hva hver mann gjorde.
Dagens hus ble bygd i 1975, og er 45 år i år, så det var på tide at det fikk et navn.

Forslagstiller Siv J. Klausen får et års medlemskap i Ungdomslaget.

Navne-festen kommer vi tilbake til.

Fiberbredbånd

Prosjektet for å realisere planen om fiberbredbånd til store deler av kommunen nærmer seg ferdigstillelse. I løpet av påsken ble mesteparten av rørene for fiber gravd på Hamnøya, både hovedkabelen og kundekablene. Det gjenstår evt. graving til dem som skal ha fiber fra luftspennet til Hamn. Der må det foretas en god del skoging, og i tillegg byttes ut en del stolper.

13 av øyas fastboende har deltatt på dugnaden, noe som må sies å være imponerende, tatt i betraktning hvor få vi er på øya. I tillegg har en del hytteeierne deltatt.

I løpet av oktober vil det bli åpnet en kundeportal til Telenor, for å bestille produktene. Mer info om dette kommer.

Foto: Sigbjørn Klausen
Foto: Kjell Klausen

Historier, ord og uttrykk

Styret i Ungdomslaget oppfordrer dere til å komme med gamle historier/sagn eller ord/uttrykk fra Hamnøya. I 2009 laget Nils Waag en flott oversikt over ord og uttrykk, men vi har ingen historier eller sagn.

Ta kontakt på mail : hul@hesstun.no om du har noe du vil dele med Ungdomslaget.

Nils Waags oversikt med ord og uttrykk kan du lese her.

Han har også laget en liste med stedsnavn, spesielt fra den nordligste delen av øya, den finner du her.

Hvem vet f.eks. hvor Binæsjå-bakken er, og hvorfor den heter det?

Mona Havn laget på 1990-tallet en omfattende beskrivelse av ulike stedsnavn på Havnøya, med opprinnelsen til de ulike navnene.