Fiberbredbånd

Prosjektet for å realisere planen om fiberbredbånd til store deler av kommunen nærmer seg ferdigstillelse. I løpet av påsken ble mesteparten av rørene for fiber gravd på Hamnøya, både hovedkabelen og kundekablene. Det gjenstår evt. graving til dem som skal ha fiber fra luftspennet til Hamn. Der må det foretas en god del skoging, og i tillegg byttes ut en del stolper.

13 av øyas fastboende har deltatt på dugnaden, noe som må sies å være imponerende, tatt i betraktning hvor få vi er på øya. I tillegg har en del hytteeierne deltatt.

I løpet av oktober vil det bli åpnet en kundeportal til Telenor, for å bestille produktene. Mer info om dette kommer.

Foto: Sigbjørn Klausen
Foto: Kjell Klausen