Bonstein

Helt sør på Hamnøya finner du en stor stein som kalles Bonstein. Det går en lett tursti dit, på ca 1,5 km fra snuplassen i Hamn. Turen går via Blesen, et flott kulturlandskap, der man ser rett over til Esøya. På kartet står navnet skrevet med D (Bondsteinen), og det kan være at en bonde brukte denne som vaktpost i gamle dager. (iflg. Mona Havns innsamlede stedsnavn fra 1994).

Påsken 2022 ble det plassert en turkasse ved steinen.

Oppe i ura, nordvest for steinen finner man 2 flotte huler, som nok er utformet av sjø, stein og/eller is i riktig gamle dager. Begge hulene er vannfylt. Kan være litt ulendt å komme opp, spesielt til den som ligger lengst oppe, og lengst nord, Singelhola. Men det er absolutt verdt et besøk. Med de grønnaktige veggene og den spesielle utforminga får man en katadralfølelse, derfor er det noen som kaller denne for Steinkirka. På toppen er det et hull der man kan slippe ned steiner, derav navnet Singelhola.

 

Singelhola

Litt sørøst for Singelhola finnes en lignende hula, ikke fullt så flott, men fasinerende den også.

Kanskje vi kan kalle den, Den lille steinkirka? Oversiktskart over plasseringene