Strandrydding 2019

SHMIL har plassert en container på Vågsodden, der søppel plukket i fjæra kan kastes. Vi presiserer at det ikke må kastes annet søppel i denne. Poser for å plukke i finnes på trappa bak ungdomshuset.

Lørdag 15. juni blir det arrangert grillfest for strandrydderne (og alle som vil komme), på Høyholm grendehus.

Påmelding innen tirsdag 11. juni. Send en melding med navn til 97941573 (Frivilligsentralen). 

Se invitasjonsvideo her