Strandrydding 2019

SHMIL har plassert en container på Vågsodden, der søppel plukket i fjæra kan kastes. Vi presiserer at det ikke må kastes annet søppel i denne. Poser for å plukke i finnes på trappa bak ungdomshuset.