I Skaret er det plassert et web-kamera, med utsikt sørover Vevelstadsundet.

Det blir tatt et bilde ca. hvert 10. minutt, og her viser vi alltid det nyeste.

Skaret