Referat fra årsmøter 2023

Referat fra årsmøte i Hamnøya Ungdomslag

Lørdag 25. februar ble det avholdt årsmøte med 11 medlemmer tilstede.

Det kom ønske om at styret tar i bruk prosjektor ved neste årsmøte.

Sak 10/23- Årsmelding 2022 – godkjent

Sak 11/23 – Regnskap 2022 – godkjent

Sak 12/23 – Planer og budsjett 2023 – godkjent

Arrangement: Påskebingo – 17.mai feiring – Felles St.Hans feiring – Sommerlotteri – Sommerkafe – Slåttgraut – Høstbingo – Juleverksted – Juletrefest – Nyttårsfest

Fortsette med Åpent Hus onsdager, men 1 gang i mnd tar vi en dugnadskveld på onsdag.

Dugnad: Grillplass – rekkverk på trappa – hyllesystem bak biljardbordet – rive pipa – løfte taket på overbygget sørvest – male vegger inne.

Det vil bli kalt inn til et eget møte for å diskutere hva som må/kan gjøres med problemet vi har oppdaget i «kjelleren», råte mm.

Sak 13/23 – Stedsnavnprosjekt

Med utgangspunkt. i tidligere arbeid med lokale stedsnavn, av Mona Havn og Nils Waag ønsker vi å jobbe fram mot en utgivelse med utvalgte navn vi vet historien til/betydningen av. Beate Andorsen ble valgt som leder av prosjektet, og vil kalle inn til egne møter med dette temaet.

Sak 14/22 – Valg

    Leder: Unn Helen Nergård valgt for 1 år.

     Styremedlemmer:  Hans Nergård og Beate Andorsen valgt for 2 år.

     Inger Robertsen og Simen Sollihøgda ikke på valg. 

  1. varamedlem: Sigbjørn Klausen ikke på valg.
  2. varamedlem: Tora B. Wikstrøm valgt for 2 år.

Det ble foretatt kåring av årets ØY-KALL og ØY-KJERRING.

De utvalgte ble Hans Nergård og Beate Andorsen..

De mottok diplom, hver sin magnet og 1 glass sjokoladeegg.

Etter årsmøtet var det servering av reker med godt tilbehør.

Referat fra årsmøtet i Hamnøya Grendeutvalg

Lørdag 25. februar ble det avholdt årsmøte med 11 stk tilstede.

Sak 4/23 – Årsmelding 2022 – godkjent

Sak 5/23 – Regnskap 2022 – godkjent

Sak 6/23 – Planer /budsjett 2023 – godkjent

Lotteri – Benk ved Bonstein – Benk på Hallarvikaheia festes – Turskilt Dalan/Bonstein trykkes på aluminium – Veilysarbeid – Innkjøp av bålpanne

Sak 7/23 – Merking av turløyper

              Det gjøres henvendelse til aktuelle grunneiere der skilt er satt opp

Sak 8/23 – Orientering om veilysene

                   Status på veilysarbeidet gjennomgått

Sak 9/23 – Innkomne saker

  1. Bruk av hjertestarteren, fra Bjørg Helene

Ønske om at styret får til et kurs i bruken av hjertestarteren, for de som ønsker det. Styret undersøker mulighet for dette.

Sak 10/23 – Valg

Samme styret som for Ungdomslaget ble foreslått og vedtatt.

TELEFONLISTE til STYRET:

Unn Helen Nergård            mobilnr      995 11 905

Inger Robertsen                  mobilnr       971 39 371

Simen Sollihøgda               mobilnr       416 38 279

Hans Nergård                     mobilnr       948 60 140

Beate Andorsen                  mobilnr      916 43 009