Kronerulling

Vil du hjelpe oss å ta vare på Ungdomshuset Lidskjalv?

I februar oppdaget vi at det ikke stod så bra til under gulvene på Ungdomshuset, for å si det mildt. Råten vi fant, gjør at vi må rive gulvene både i salen og restauranten. Når dette er gjort vil vi kunne se hvordan det ser ut under toalettene/kjøkkenet og scenen.

Siden vi ikke vet omfanget før gulvene rives, er det usikkert hva kostnadene vil bli. Utgifter til sal og restaurant kan komme opp mot kr 150.000. Hvis det viser seg at de andre rommene også må tas, vil utgiftene kunne bli rundt kr 50.000 mer.

Renoveringa er ment å gjøres på dugnad til høsten, slik at vi kan avholde de planlagte arrangementene i sommer. Vi har kr 90.000 på sparekonto og har sendt forespørsel om økonomisk støtte til de største næringsaktørene i kommunen og omegn. Det vil også bli sendt forespørsel til Sparebankstiftelsen Helgeland, Sparebank1 og Olav Thon stiftelsen.

Vi har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer med forslag om å starte en kronerulling, der medlemmer donerer kr 1000,- hver. Styret stiller seg positiv til forslaget om kronerulling, der alle som ønsker og har mulighet til å bidra kan gi et valgfritt beløp (kun totalen vil bli offentliggjort).

Bidra til kronerulling           

Vipps til nummer 666497 eller bruk kontonummer 4532.47.06082 – merk innbetalinga med Renovering

Bidra på andre måter?           

 • Årets sommerlotteri blir øremerket denne renoveringen. Vi tar veldig gjerne imot både små og store gevinster til dette.
 • Hvis du tipper, og ikke har knyttet deg til en grasrotmottaker kan vi godt være din grasrotmottaker, Hamnøens Ungdomslag, org.nr. 993895539.
 • Har du andre idéer eller forslag til steder å søke støtte eller annet, hører vi svært gjerne fra deg.

Med vennlig hilsen styret i
Hamnøya Ungdomslag

Oppdatering

Pr. lørdag 25. mars har det kommet inn kr 24.300,-.

Utrolig imponerende

Referat fra Ekstraordinært medlemsmøte

Referat fra medlemsmøte onsdag 8. mars 2023

Tilstede: 10 medlemmer

Sak 22/23 – Restaurering av gulvene pga. råte

I forkant av møtet kom det tilbakemelding fra 4 medlemmer. Disse var alle positive til at restaureringen måtte gjøres. Det kom også flere forslag om å starte en kronerulling, med oppfordring til medlemmene om å gi kr 1000,- hver.

Ved en nærmere undersøkelse viser det seg at det ikke bare er under salen at det er råte. Under restaurantdelen er det likedan, og det er ikke fritt de andre stedene heller. Så omfanget er mye større enn vi først trodde. Nå vet vi ikke om absolutt alt av gulvåser og undergulv må skiftes før gulvene er revet opp. Må alt skiftes vil utgiftene komme opp i mellom kr 150.000 – 200.000, bare for materialer.

Et enstemmig medlemsmøte gikk inn for å gå i gang med restaurering, og utføre arbeidet på dugnad.

Johan Nergård ble valgt som ansvarlig for bestilling av materialer.

Mest sannsynlig vil det bli aktuelt å starte arbeidet etter sommeren, slik at vi kan avholde de arrangementene som er planlagt 1. halvår.

Det vil bli sendt «tiggerbrev» til næringsaktører i kommunen og omegn + ulike stiftelser og gavefond, i tillegg til kommunens Grendehusfond.

Det vil bli startet en kronerulling i nær framtid, mer info kommer.

Årets sommerlotteri vil bli øremerket denne restaureringen.

Ungdomslaget har kr 90.000,- på sparekonto, men vi håper å få inn så mye at vi kan sitte igjen med halvparten på kontoen.  Vi har bl.a. en vestvegg med flere vinduer som trenger utskifting om noen år.

Referat fra årsmøter 2023

Referat fra årsmøte i Hamnøya Ungdomslag

Lørdag 25. februar ble det avholdt årsmøte med 11 medlemmer tilstede.

Det kom ønske om at styret tar i bruk prosjektor ved neste årsmøte.

Sak 10/23- Årsmelding 2022 – godkjent

Sak 11/23 – Regnskap 2022 – godkjent

Sak 12/23 – Planer og budsjett 2023 – godkjent

Arrangement: Påskebingo – 17.mai feiring – Felles St.Hans feiring – Sommerlotteri – Sommerkafe – Slåttgraut – Høstbingo – Juleverksted – Juletrefest – Nyttårsfest

Fortsette med Åpent Hus onsdager, men 1 gang i mnd tar vi en dugnadskveld på onsdag.

Dugnad: Grillplass – rekkverk på trappa – hyllesystem bak biljardbordet – rive pipa – løfte taket på overbygget sørvest – male vegger inne.

Det vil bli kalt inn til et eget møte for å diskutere hva som må/kan gjøres med problemet vi har oppdaget i «kjelleren», råte mm.

Sak 13/23 – Stedsnavnprosjekt

Med utgangspunkt. i tidligere arbeid med lokale stedsnavn, av Mona Havn og Nils Waag ønsker vi å jobbe fram mot en utgivelse med utvalgte navn vi vet historien til/betydningen av. Beate Andorsen ble valgt som leder av prosjektet, og vil kalle inn til egne møter med dette temaet.

Sak 14/22 – Valg

    Leder: Unn Helen Nergård valgt for 1 år.

     Styremedlemmer:  Hans Nergård og Beate Andorsen valgt for 2 år.

     Inger Robertsen og Simen Sollihøgda ikke på valg. 

 1. varamedlem: Sigbjørn Klausen ikke på valg.
 2. varamedlem: Tora B. Wikstrøm valgt for 2 år.

Det ble foretatt kåring av årets ØY-KALL og ØY-KJERRING.

De utvalgte ble Hans Nergård og Beate Andorsen..

De mottok diplom, hver sin magnet og 1 glass sjokoladeegg.

Etter årsmøtet var det servering av reker med godt tilbehør.

Referat fra årsmøtet i Hamnøya Grendeutvalg

Lørdag 25. februar ble det avholdt årsmøte med 11 stk tilstede.

Sak 4/23 – Årsmelding 2022 – godkjent

Sak 5/23 – Regnskap 2022 – godkjent

Sak 6/23 – Planer /budsjett 2023 – godkjent

Lotteri – Benk ved Bonstein – Benk på Hallarvikaheia festes – Turskilt Dalan/Bonstein trykkes på aluminium – Veilysarbeid – Innkjøp av bålpanne

Sak 7/23 – Merking av turløyper

              Det gjøres henvendelse til aktuelle grunneiere der skilt er satt opp

Sak 8/23 – Orientering om veilysene

                   Status på veilysarbeidet gjennomgått

Sak 9/23 – Innkomne saker

 1. Bruk av hjertestarteren, fra Bjørg Helene

Ønske om at styret får til et kurs i bruken av hjertestarteren, for de som ønsker det. Styret undersøker mulighet for dette.

Sak 10/23 – Valg

Samme styret som for Ungdomslaget ble foreslått og vedtatt.

TELEFONLISTE til STYRET:

Unn Helen Nergård            mobilnr      995 11 905

Inger Robertsen                  mobilnr       971 39 371

Simen Sollihøgda               mobilnr       416 38 279

Hans Nergård                     mobilnr       948 60 140

Beate Andorsen                  mobilnr      916 43 009

Arrangement 2023

Påskebingo lørdag 8. april kl 19.00

Ungdomslaget inviterer til bingo på påskeaften.

Vi innvier bålpanna, og selger pølser med
tilbehør, kaffe, kake og brus. Alle er
velkomne, både store og små.
Kanskje kommer påskeharen…

Esøyadag 2022

Etter mange år uten noe arrangement på Esøya, ble det endelig arrangert Kystfolktreff på Esøya igjen, lørdag 30. juli kl 12-15. Det var ca 80 personer tilstede.

Værgudene var utrolig rause , 20 grader, strålende sol og vindstille – helt perfekt.

Det var salg av fiskeburgere m/coleslaw, pølser med og uten brød, brus, kaffe og vafler. Vaflene ble i år stekt heime tidlig lørdag morgen, så det ble ikke den gode lukta av nystekte vafler over området.

Tradisjonen tro ble det kåret Esøyamester i Blåsekasting , i 5 ulike klasser.

Vinnere ble:

0-6 år: Gabrielle Pedersen , 6,2 m

7-10 år: Karoline Amalie Jacobsen, 11, 3 m

11-14 år: Trym Solsem, 20,6 m

Damer: Babben Lind Aasen, 20, 2 m

Menn: Vegard Ørpen Jacobsen, 33,7 m

Se bilder fra tidligere arrangement her

Historisk tilbakeblikk

Vevelstaddagene

Turkonkurranse på Hamnøya

I forbindelse med Vevelstaddagene arrangete Hamnøya Ungdomslag turkonkurranse.

4 utvalgte turmål på Hamnøya kunne besøkes, hvert registrerte besøk telte, man trengte ikke gå til alle 4 for å være med i trekninga. Egne besøksbøker ble lagt i hver turkasse.

Vinnerne fikk handlenett i tøy med Hamnøyalogo, i tillegg til postkort, penner og diverse effekter med logo.

Dalan

Hit var det kun 5 stk som hadde gått.

Vinneren ble Ulrikke Andreassen.

Bonsteinen

Hit var det 27 besøk.

Vinner ble Amalie Jensen.

Veten

13 stk hadde gått til Veten.

Vinner her ble Liss-Hege Eriksen.

Storvatnet

9 stk hadde besøkt Storvatnet i løpet av uka.

Her ble vinneren Unn Nergård.

Åpent hus

Fra juni blir det Åpent hus på onsdager, for uformelt sosialt samvær. Første gang blir onsdag 8. juni kl. 19-21. Mulighet for brettspill, biljard eller dart. Eller bare en prat med naboen i sofa-kroken, kanskje med strikkinga.

Kaffe er gratis, men brus må kjøpes.

Alle er velkommen.

Referat fra Årsmøter 2022

Referat fra årsmøte i Hamnøya Ungdomslag

Avholdt lørdag 12. mars 2022, med 11 medlemmer til stede.

Sak 8/22- Årsmelding 2021 – godkjent

Sak 9/22 – Regnskap 2021 – godkjent

Sak 10/22 – Husleiepriser

Nye priser vedtatt:

              Husleie for medlemmer: kr 1000,-

               Husleie for ikke medlemmer: kr 2000,-

               Korte møter (2-4 t) inkl. vasking: kr 1000,-

Sak 11/22 – Planer 2022

Informert om årets planer.

 • Huset utlånt til bryllup 23. juli
 • Esøyadag 30. juli
 • Utedo på Esøya ferdigstilles
 • Bokkafe i april
 • Åpent hus i sommermånedene
 • Turløyper under Vevelstaddagene

 Styret kaller inn til et komitemøte for å se om Esøya-dagen kan gjennomføres i år.

Sak 12/22 – Valg

    Leder: Unn Helen Nergård valgt for 1 år.

     Styremedlemmer:

     Rigmor Klausen og Beate Andorsen ikke på valg.

     Inger Robertsen og Simen Sollihøgda valgt for 2 år. 

 1. varamedlem: Sigbjørn Klausen valgt for 2 år.
 2. varamedlem: Tora B. Wikstrøm ikke på valg.

Det ble foretatt kåring av årets ØY-KALL og ØY-KJERRING.

De utvalgte ble Simen Sollihøgda og Ester P. Nergård.

De mottok diplom, hvert sitt fleecepledd og 2 skrapelodd.

Etter årsmøtet var det servering av pastasalat m/hvitløksbaguetter.

Referat fra årsmøte i Hamnøya Grendeutvalg

Avholdt lørdag 12. mars 2022, med 11 stk. til stede.

Sak 4/22 – Årsmelding 2021 – godkjent

Sak 5/22 – Regnskap 2021 – godkjent

Sak 6/22 – Planer 2022

 • Digitalt lotteri
 • Turkasse ved Bonstein

Sak 7/22 – Valg

Samme styret som for Ungdomslaget ble foreslått og vedtatt.

TELEFONLISTE til STYRET:

Unn Helen Nergård            mobilnr       995 11 905

Inger Robertsen                  mobilnr       971 39 371

Simen Sollihøgda               mobilnr       416 38 279

Rigmor Klausen                 mobilnr       900 31 481

Beate Andorsen                  mobilnr       916 43 009