Referat fra Ekstraordinært medlemsmøte

Referat fra medlemsmøte onsdag 8. mars 2023

Tilstede: 10 medlemmer

Sak 22/23 – Restaurering av gulvene pga. råte

I forkant av møtet kom det tilbakemelding fra 4 medlemmer. Disse var alle positive til at restaureringen måtte gjøres. Det kom også flere forslag om å starte en kronerulling, med oppfordring til medlemmene om å gi kr 1000,- hver.

Ved en nærmere undersøkelse viser det seg at det ikke bare er under salen at det er råte. Under restaurantdelen er det likedan, og det er ikke fritt de andre stedene heller. Så omfanget er mye større enn vi først trodde. Nå vet vi ikke om absolutt alt av gulvåser og undergulv må skiftes før gulvene er revet opp. Må alt skiftes vil utgiftene komme opp i mellom kr 150.000 – 200.000, bare for materialer.

Et enstemmig medlemsmøte gikk inn for å gå i gang med restaurering, og utføre arbeidet på dugnad.

Johan Nergård ble valgt som ansvarlig for bestilling av materialer.

Mest sannsynlig vil det bli aktuelt å starte arbeidet etter sommeren, slik at vi kan avholde de arrangementene som er planlagt 1. halvår.

Det vil bli sendt «tiggerbrev» til næringsaktører i kommunen og omegn + ulike stiftelser og gavefond, i tillegg til kommunens Grendehusfond.

Det vil bli startet en kronerulling i nær framtid, mer info kommer.

Årets sommerlotteri vil bli øremerket denne restaureringen.

Ungdomslaget har kr 90.000,- på sparekonto, men vi håper å få inn så mye at vi kan sitte igjen med halvparten på kontoen.  Vi har bl.a. en vestvegg med flere vinduer som trenger utskifting om noen år.