Et glimt inn i øyas historie

Bosetning

Det har bodd folk på øya vår i mange hundre, ja tusen år tilbake.

I steinalderen var det et stort boplassfelt på Gjersmoen. Dette er et flyvesandfelt som det nå dessverre ikke er mye tilbake av. Det ble funnet hele 63 ildsteder her under kartleggingen i 1925. Det er gjort store materiellfunn av blant annet skifer/flint/kleberstein. Vi kan nevne pilspisser/spydspisser/kniver/meisler/øks og bor. Det er også funn som tilsier at det bodde folk både på Våg, i Hamn og på Vågsodden.

I dag (2022) er det under 20 husstander på øya.

 

 

 

Kongebesøk

I 1095 innhentet kong Magnus Barføtt en opprørshær i Hamn. De ble jaget i land på Hamnøya, lederne ble fanget og dømt til døden. Avrettingen fant sted på Vomma, en liten holme i Hamnsundet. Historien forteller at de ble gravlagt på Esøya, som ligger lengst sør i Hamnsundet. Øya er i senere tid kalt «Kystens største gjestebok», etter de utallige bumerker, initialer og årstall som er ritet inn de myke klebersteinsveggene. Det er sjøfolk som har søkt nødhavn her gjennom tidene som har laget disse. Det finne også flere runeinnskripsjoner fra ca. år 1000.

 

Handel

På 1700-tallet ble det gitt tillatelse til handel i Bryggjevika i Hamn. Det finnes fremdeles spor etter murene her. Her ble også store jekter tatt på land for vedlikehold. I 1860-årene kom en omreisende skreppehandler til Hesstun. Han ble gift her, og bygde seg gård ved Bjørnviksjøen, der han drev handel fra brygga i noen år. Sist på 1800-tallet forgikk det handel med brennevin på Vågsodden. Brennevinsbua står i dag på Vevelstad Bygdetun.

I Nordstua ble det drevet handel ca. 1910-1930. I 1930 åpnet Ludvig Chr. Pedersen landhandel på Vestgård på Hesstun. Denne eksisterte til utpå 1970-tallet. På 1960-tallet hadde Samvirkelaget en filial på den gamle skolen på Hesstun.

I dag finnes det ingen butikker på øya.

 

Næring

Hovednæringen har vært fiske og jordbruk. I dag er det ingen fiskere igjen, og kun 4 gårdsbruk, derav 2 melkebruk. Det har også vært mange sjøfolk, både i innenriks- og utenriksfart. På 1950-tallet etablerte Kjerulf Pedersen «Hesstun betong» og produserte murstein som ble brukt i bygg både i Brønnøy og Vega foruten egen kommune. På 1960 og 70-tallet eksisterte «Helgesen & Co», en plastfabrikk som foruten badekar produserte småbåter av ulik størrelse.

Hele 1980-tallet ble det drevet 2 oppdrettsanlegg på vestsida av Hamnøya. Disse sysselsatte mange av innbyggerne i perioder med slakting av laks. I 2018 etablerte AquaFuture seg med lukkede merder for lakseoppdrett  i Steinvika. Flere fra Hamnøya er ansatt her. Som i andre små samfunn fant man tidligere folk som i tillegg til fiske eller jordbruk kunne praktisere som smed, skomaker, båtbygger, snekker, murer mm. I dag finnes det noen som driver som entreprenører. Det finnes også flere som driver med utleie av hus/hytter til turister.

 

Kilder: Vevelstad I og II av Arnt O. Åsvang