Kronerulling

Vil du hjelpe oss å ta vare på Ungdomshuset Lidskjalv?

I februar oppdaget vi at det ikke stod så bra til under gulvene på Ungdomshuset, for å si det mildt. Råten vi fant, gjør at vi må rive gulvene både i salen og restauranten. Når dette er gjort vil vi kunne se hvordan det ser ut under toalettene/kjøkkenet og scenen.

Siden vi ikke vet omfanget før gulvene rives, er det usikkert hva kostnadene vil bli. Utgifter til sal og restaurant kan komme opp mot kr 150.000. Hvis det viser seg at de andre rommene også må tas, vil utgiftene kunne bli rundt kr 50.000 mer.

Renoveringa er ment å gjøres på dugnad til høsten, slik at vi kan avholde de planlagte arrangementene i sommer. Vi har kr 90.000 på sparekonto og har sendt forespørsel om økonomisk støtte til de største næringsaktørene i kommunen og omegn. Det vil også bli sendt forespørsel til Sparebankstiftelsen Helgeland, Sparebank1 og Olav Thon stiftelsen.

Vi har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer med forslag om å starte en kronerulling, der medlemmer donerer kr 1000,- hver. Styret stiller seg positiv til forslaget om kronerulling, der alle som ønsker og har mulighet til å bidra kan gi et valgfritt beløp (kun totalen vil bli offentliggjort).

Bidra til kronerulling           

Vipps til nummer 666497 eller bruk kontonummer 4532.47.06082 – merk innbetalinga med Renovering

Bidra på andre måter?           

  • Årets sommerlotteri blir øremerket denne renoveringen. Vi tar veldig gjerne imot både små og store gevinster til dette.
  • Hvis du tipper, og ikke har knyttet deg til en grasrotmottaker kan vi godt være din grasrotmottaker, Hamnøens Ungdomslag, org.nr. 993895539.
  • Har du andre idéer eller forslag til steder å søke støtte eller annet, hører vi svært gjerne fra deg.

Med vennlig hilsen styret i
Hamnøya Ungdomslag

Oppdatering

Pr. lørdag 25. mars har det kommet inn kr 24.300,-.

Utrolig imponerende