Bonsteinen

Helt sør på Hamnøya finner du en stor stein som kalles Bonsteinen, ca 2 km fra snuplassen i Hamn. Det går en lett tursti hit. Turen går via Blesen, et flott kulturlandskap, der man ser rett over til Esøya. På kartet står navnet skrevet med D (Bondsteinen), og det kan være at en bonde brukte denne som vaktpost i gamle dager. (iflg. Mona Havns innsamlede stedsnavn fra 1994).

Påsken 2022 ble det plassert en turkasse ved steinen, her kan du skrive deg inn som bevis på at du har vært her.

Oppe i ura, nord for steinen finner man 2 flotte huler, som nok er utformet av sjø, stein og/eller is i riktig gamle dager. Begge hulene er vannfylte. Kan være litt ulendt å komme opp, spesielt til den som ligger lengst oppe, og lengst nord, Singelhola. Men det er absolutt verdt et besøk. Med de grønnaktige veggene og den spesielle utforminga får man en katedralfølelse. På toppen er det et hull der man kan slippe ned steiner, derav navnet Singelhola. På 1950-tallet var det besøk fra Amerika i Hamn. De var så begistret for denne hula og kalte den for ei steinkirke. Derfor er det noe som bruker dette navnet fremdeles.

 Litt sørøst for Singelhola finnes en lignende hule, ikke fullt så flott, men fasinerende den også.

Kanskje vi kan kalle den for Steinkirka?

KART

Kart for turen til Bonsteinen

Kart – plassering av steinkirkene

Singelhola
Steinkirka