Turmål med besøksbøker

Det er lagt ut besøksbøker på 4 turmål på Hamnøya. Les mer om hvert enkelt turmål her:

1. Dalan

2. Veten

3. Storvatnet

4. Bonstein