Veten

Fra Vågsodden er det ca 5 km til parkering på Hesstun, ved Teodorabekken, der det er satt opp et infoskilt om turen på Hamnfjellet. Parker på merket plass, ikke på møteplassen langs veien.

Herfra går du sør- og oppover på godt merket sti i forholdsvis lett terreng til Veten, det høyeste punkt på turen, 278 moh.

Vetene var et varslingssystem som ble brukt til å mobilisere det norske forsvarssystemet i middelalderen. Vetene var oppbygde bål. Vetene ble anlagt på punkter med god utsikt, og alle inngikk i en rekke. Et viktig kriterium for beliggenhet var at bålet skulle være synlig til minst to andre veter i rekken. Veten på Hamnfjellet består i dag av en steinvarde. Her finner du en besøksbok du kan skrive deg inn i.

Fra veten kan du gå videre sørover fjellet til Storvatnet. Det er en dårlig merket sti, men du kan laste ned appen Ut.no eller benytte et av kartalternativene under.

Kart fra DNT

Kart fra Visitvevelstad.