I Skaret er det plassert et web-kamera, med utsikt sørover Vevelstadsundet.

Det blir tatt et bilde ca. hvert tiende minutt, og her viser vi alltid det nyeste.

Skaret